A New Medtech Exhibit Now Open at the Galway City Museum

 

Welcome to SUPERHUMAN, an exhibit celebrating collaboration, creativity and innovation in medical technology (medtech) research in Ireland. This exhibition by CÚRAM (the SFI Research Centre for Medical Devices - a national centre based at University of Galway), in collaboration with Galway City Museum, showcases the development of Galway and Ireland as a medtech hub and explains how we can all play a part in driving research forward. CÚRAM and Galway City Museum would like to thank Science Foundation Ireland, Galway City Council and all of the medtech companies, patients, researchers, public engagement experts, teachers, students, artists as well as staff from both
organisations and University of Galway, for their generous input to the design of the exhibit. The exhibit was designed by Mirador Media and built by Triangle Productions Ltd.

Fáilte chuig FORDHAONNA, taispeántas ina ndéantar ceiliúradh ar an gcomhar, an chruthaitheacht agus an nuálaíocht i dtaighde teicneolaíochta leighis (medteic) in Éirinn. Sa taispeántas seo de chuid CÚRAM (Lárionad Taighde Fhondúireacht Eolaíochta Éireann le haghaidh Feistí Leighis - ar lárionad náisiúnta é, lonnaithe in Ollscoil na Gaillimhe), i gcomhar le Músaem Chathair na Gaillimhe, taispeántar forbairt na Gaillimhe agus na hÉireann mar mhol teicneolaíochta leighis agus mínítear an chaoi ar féidir linn go léir ár gcion a dhéanamh chun an taighde a bhrú chun cinn. Ba mhaith le CÚRAM agus le Músaem Chathair na Gaillimhe buíochas a ghlacadh le Fondúireacht Eolaíochta Éireann, le Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus na cuideachtaí teicneolaíochta leighis ar fad, othair, taighdeoirí, saineolaithe rannpháirtíochta poiblí, múinteoirí, mic léinn, ealaíontóirí chomh maith leis an bhfoireann sa dá eagraíocht agus in Ollscoil na Gaillimhe, as a n-ionchur flaithiúil maidir le dearadh an taispeántais. Is é Mirador Media a dhear an taispeántas agus is é Triangle Productions Ltd. a d’fhorbair é.

For more information and to visit the exhibit see the Galway City Museum website - https://galwaycitymuseum.ie